Trzecioklasiści rozpoczną trzydniowy egzamin gimnazjalny!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2018

 

 • 18 kwietnia – część humanistyczna
 • 19 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza
 • 20 kwietnia – część języków nowożytnych

Trzymamy kciuki,  życzymy POWODZENIA!!!

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

 • Każdego dnia zbiórka w szkole o godz. 8:00.
 • Obowiązuje strój galowy.
 • Każdy uczeń musi mieć przy sobie legitymację szkolną.
 • Urządzenia telekomunikacyjne uczniowie pozostawiają w depozycie .
 • Na egzaminie nie wolno używać korektora.
 • Uczniowie przynoszą ze sobą wyłącznie przybory:
  - w przypadku każdej części egzaminu: długopis z czarnym tuszem
  - dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę
  UWAGA! Nie używamy ołówków! Rysunki, jeśli trzeba je wykonać, zdający wykonuje długopisem.
 • Uczeń może mieć przy sobie małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze, przy nodze stolika. Nie stawiamy butelki z wodą na stoliku, aby przypadkowo nie został zalany arkusz egzaminacyjny.
 • Każdy uczeń pracuje samodzielnie.
 • W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).
 • W przypadku konieczności wyjścia z sali egzaminacyjnej zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie