Szkolny Konkurs Plastyczny „Najświętsza Maryja Panna”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2019

 

 

 

                                                    

 

 

REGULAMIN  KONKURSU

 

Cele konkursu:

 

1.Przygotowanie do nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszych parafiach.

2. Oddanie czci Matce Bożej.

3. Wyrażenie uczuć religijnych w formie plastycznej.

4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

 

Adresaci konkursu:

 

Wyróżnione będą trzy kategorie wiekowe:

      klasy 0-III,

klasy IV-VI,

klasy VII- III Gim.

Konkurs rozpocznie się  7 stycznia 2019 r. , a zakończy 15 lutego 2019r.

 

Wymogi formalne:

1.Uczestnicy wykonują pracę plastyczną, której tematyka związana jest z Matką Bożą.

Może ona  nawiązywać do ważnych momentów życia Maryi i Pana Jezusa, świętej rodziny. Może to być dowolny wizerunek Matki Bożej.

 

2.Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasę.

3. Uczestnicy konkursu wykonują prace samodzielnie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi  (rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika, szkic, itp.).

4. Praca powinna być wykonana w formacie A4.

5.Pracę należy przekazać jednemu z organizatorów konkursu.

 

Kryteria oceniania prac:

Prace będą oceniane pod kątem:

- zgodności z podaną tematyką,

-estetyki,

-pomysłowości i oryginalności.

 

Nagrody:

1. Spośród przekazanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach.

2. Laureaci Konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Organizatorzy: Barbara Migocka, Elżbieta Tobolewska, Renata Śliwa, Aleksandra Kaszyńska-Łoboda 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie