Szkolny Konkurs Poetycki „Najświętsza Maryja Panna”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2019

 

 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU

 

Cele konkursu:

 

1.Przygotowanie do nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszych parafiach.

2. Oddanie czci Matce Bożej.

3. Wyrażenie uczuć religijnych w formie poetyckiej.

4. Kształtowanie wrażliwości poetyckiej.

5. Rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i młodzieży.

 

Adresaci konkursu:

 

Wyróżnione będą dwie kategorie wiekowe:

1. Uczniowie klas IV-VI

2. Uczniowie klas VII - III GIM.

 

Konkurs rozpocznie się  7 stycznia 2019 r. , a zakończy 15 lutego 2019r.

 

Wymogi formalne:

1.Uczestnik Konkursu powinien złożyć jeden wiersz, napisany samodzielnie.

2. Treść wiersza powinna dotyczyć Matki Bożej. Może nawiązywać do ważnych momentów życia Maryi

    i Pana Jezusa, świętej rodziny. Może to być forma podziękowania, przeprosin, prośby, uwielbienia.

 3. Należy dołączyć następujące informacje: tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, klasę.

 4. Prace należy przekazać do jednego z organizatorów konkursu.

 

Kryteria oceny prac:

 

Prace będą oceniane pod względem:

- zgodności z tematem,

- doboru środków artystycznego wyrazu,

- wartości literackiej.

 

Nagrody:

 

1. Spośród przekazanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach.

2. Laureaci Konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

3. Najpiękniejsze wiersze zostaną odczytane podczas uroczystego nawiedzenia kopii obrazu

     Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele parafialnym w Dobrczu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

 

                                                                                                                             Organizatorzy:

                                                                                                                             Barbara Migocka

                                                                                                                             Elżbieta Tobolewska

                                                                                                                             Renata Śliwa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie