SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKOLEKCJI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2019

CZAS REKOLEKCJI

Czwartek 7 marzec 2019r.

 

7:00 – 8:00 świetlica E. Cysewska

Od 7:20 – p. R. Śliwa

KLASY 6-8 I GIMNAZJUM

REKOLEKCJE W KOŚCIELE: 8:30 – 9:15

Opieka nad uczniami przed, po i podczas rekolekcji – od 8:00 do 9:45 wychowawcy,
w zastępstwie kl.6a – p. J. Pytlewicz

8:15 zbiórka uczniów w szkole i wspólne przejście z wychowawcą do kościoła

9:30 – 9:45 posiłek R. Śliwa

9:50 odwóz klasy 6-7

EGZAMIN PRÓBNY Z MATEMATYKI

KLASA 8

KLASY III

10:00 – 11:40

sala 113

10:00 – 12:30

sala 112

10:00 – 11:30

sala 115

10:00 – 12:15

sala 110

M. Borkowska

A. Kaszyńska

M. Rywolt

K. Gościk

A. Zielińska

A. Maniewska

J. Kontna

S. Wegner

 

Opieka nad uczniami po wyjściu z egzaminu próbnego sala 119: I. Nadolna, A. Biernacka

KLASY 0-5 SP

REKOLEKCJE W KOŚCIELE: 11:15 – 12:00

11:00 zbiórka uczniów w szkole i wspólne przejście z wychowawcą do kościoła

Opieka nad uczniami przed, po i podczas rekolekcji – od 11:00 do 12:45 wychowawcy

12:15 – 12:30 posiłek A. Osak

12:45 odwóz uczniowie klas 0-5 SP oraz 8 SP i III gimnazjum

Zajęcia świetlicowe

świetlica

8:00 – 9:30

B. Hałas, J. Stawska

E. Bizoń,

9:30 – 11:00

M. Marynowska, K. Pytlik,

A. Osak, W. Nowińska,

 

Od 11:00 do 12:45 świetlica p. R. Mądry, p. S. Wegner

12:45 – 16:00 świetlica p. R. Mądry

 

Piątek 8 marzec 2019r.

 

7:00 – 8:00 świetlica: p. M. Modry

Od 7:20 – p. J. Ryńska

KLASY 6-8 I GIMNAZJUM

REKOLEKCJE W KOŚCIELE: 8:30 – 9:15

8:15 zbiórka uczniów w szkole i wspólne przejście z wychowawcą do kościoła

Opieka nad uczniami przed, po i podczas rekolekcji – od 8:00 do 9:45 wychowawcy,
w zastępstwie kl.6a – p. J. Pytlewicz

9:30 – 9:45 posiłek

9:50 odwóz klasy 6-8

EGZAMIN PRÓBNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KLASY III

9:45 – 10:45
P. PODSTAWOWY

sala 115

9:45 – 11:00

P. PODSTAWOWY

sala 110

E. Cysewka

M. Borkowska

R. Śliwa

T. Ostrzołek

11:05 – 12:05

P. ROZSZERZONY

11:05 – 12:35

P. ROZSZERZONY

D. Strzyżewski

J. Ryńska

P. Michałowski

M. Rywolt

 

Opieka nad uczniami po wyjściu z egzaminu próbnego sala 119: A. Zielińska, R. Śliwa

KLASY 0-5 SP

REKOLEKCJE W KOŚCIELE: 11:15 – 12:00

11:00 zbiórka uczniów w szkole i wspólne przejście z wychowawcą do kościoła

Opieka nad uczniami przed, po i podczas rekolekcji – od 11:00 do 12:45 wychowawcy

w zastępstwie kl.4a – p. E. Tobolewska, kl. 5b – p. J. Kontna

12:15 – 12:30 posiłek A. Osak

12:45 odwóz uczniowie klas 0-5 SP i III gimnazjum

Zajęcia świetlicowe

dzieci młodsze

dzieci starsze (s.9)

8:00 – 9:30

M. Marynowska, W. Nowińska,

M. Borkowska, M. Modry

9:30 – 11:00

K. Pytlik, E. Bizoń,

A. Osak, J. Kontna

       

 

Od 11:00 do 12:45 świetlica p. R. Mądry, p. T. Ostrzołek

12:45 – 16:00 świetlica p. R. Mądry

 

 

 

Poniedziałek 11 marca 2019r.

PRZYJAZD UCZNIÓW DO SZKOŁY OK 11:00

6 - 8 i III gimnazjum

3-5 SP oraz 0 i 2b

 1 SP i 2a

11:15 – 11:45 NAWIEDZENIE OBRAZU

11:00 – 11:45 zajęcia świetlicowe

8:00 – 12:00 wyjazd do Multikina klas 1a, 1b i 2a

12:00 – 13:15 zajęcia świetlicowe

11:45 – 12:15 NAWIEDZENIE OBRAZU

12:00 posiłek

12:15 – 13:15 zajęcia świetlicowe

12:15 – 12:45 NAWIEDZENIE OBRAZU

 

12:30 posiłek

13:00 posiłek

13:15 odwóz

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA:

7:00 – 8:00     p. J. Kontna

 

Zajęcia świetlicowe

dzieci młodsze

dzieci starsze (s.9)

8:00 – 9:30

W. Nowińska, E. Wieczorek

M. Borkowska, J. Kontna,

9:30 – 11:00

E. Bizoń, M. Marynowska, E. Cysewska

K. Harkot, J. Pytlewicz, D. Strzyżewski, P. Michałowski

11:00 – 12:15

R. Mądry, O. Ptak

J. Pytlewicz,

12:15 – 13:15

R. Mądry, O. Ptak, T. Ostrzołek

K. Harkot, M. Rywolt, I. Nadolna, A. Kaszyńska

 

13.15 -  14:00 p. R. Mądry, p. S. Wegner, p. T. Ostrzołek, M. Rywolt

14:00 – 16:00 p. S. Wegner

POSIŁEK:

12:00 – p. R. Śliwa

12:30 – p. J. Pytlewicz

13:00 – p. B. Hałas

Opieka nad uczniami przed, po i podczas rekolekcji :

od 11:00 do 12:15 wychowawcy klas 6 - 8 i III gimnazjum

od 11:30 do 12:45 wychowawcy klas 3-5 oraz 2b i 0

do 13:15 wychowawcy klas 1a, 1b i 2a

Zbiórka uczniów w szkole i wspólne przejście z wychowawcą do kościoła:

11:00 klasy 6 - 8 i III gimnazjum

11:30 klasy 3-5 oraz 2b i 0

 

ŚWIETLICA W CZASIE REKOLEKCJI CZYNNA OD 7:00 DO 16:00