Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrczu

REKRUTACJA

Artykuły

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. GÓRSKIEGO W DOBRCZU

Przy zapisie dziecka do  klasy pierwszej należy dostarczyć:

 1. wypełnione zgłoszenie (dzieci z obwodu szkolnego) lub wniosek (dzieci spoza obwodu),
 2. wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka,
 3. wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych
 4. wypełnioną klauzulę informacyjną.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DOBRCZ W SPRAWIE HARMONOGRAMU REKRUTACJI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KLASY 0 ) NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Przy zapisie dziecka do przedszkola należy dostarczyć:

 1. wypełniony wniosek,
 2. wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka,
 3. wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych
 4. wypełnioną klauzulę informacyjną.

Przy zapisie dziecka do klasy 0

 1. wypełnione zgłoszenie (dzieci z obwodu szkolnego) lub wniosek (dzieci spoza obwodu),
 2. wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka,
 3. wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych
 4. wypełnioną klauzulę informacyjną.

Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 r.

Uchwała Rady Gminy Dobrcz w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego XXI/221/2017