Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

PLAN LEKCJI ONLINE DLA KLAS 4-8 OD PONIEDZIAŁKU 6.04.2020 r.

Przejdź do -

UWAGA !!!

AKTUALIZACJA PLANU

PROSZĘ  ZAPOZNAĆ SIĘ ZE ZMIANAMI W PLANIE. ZMIANY ZAZNACZONE SĄ NA CZERWONO. 

Lekcje trwają tradycyjnie 45 minut. Uczniowie między poszczególnymi zajęciami mają 15 minutowe przerwy, aby mogli przygotować się do następnej lekcji.

Czytaj więcej o: PLAN LEKCJI ONLINE DLA KLAS 4-8 OD PONIEDZIAŁKU 6.04.2020 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Przejdź do -

W poniedziałek 30 marca 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy 1.

Lista dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 będzie umieszczona w gablocie przy głównych wejściu do szkoły lub będzie można uzyskać informację telefonicznie w godzinach od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu 501-573-904.

Informujemy, że wszystkie dzieci, które zgłoszono podczas rekrutacji do klasy pierwszej zostały zakwalifikowane. 

Zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym w dniach od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r. należy złożyć pisemne potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

Zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym w dniach od 30 marca do 15 kwietnia 2020 r. należy złożyć pisemne potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego.

Wzór potwierdzenia woli (deklaracja) przyjęcia jest do pobrania poniżej artykułu jako załącznik oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA.

Wypełniony dokument należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na skrzynkę mailową szkoły: spdobrcz@dobrcz.pl lub numer telefonu 501-573-904.

Oryginał oświadczenia woli w postaci pisemnej należy przedłożyć w szkole po otwarciu szkół.

Czytaj więcej o: WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Przejdź do -

30 marca do 1 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią wszystkim zainteresowanym szkołom materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

Czytaj więcej o: PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

JAK PRACOWAĆ I UCZYĆ SIĘ ZDALNIE

Nabór do klas sportowych

Przejdź do -

Szkoła Podstawowa w Dobrczu prowadzi nabór do klas I i IV sportowych. Deklaracja zgłoszenia do klasy sportowej znajduje się  na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA. 

 

Czytaj więcej o: Nabór do klas sportowych

Transmisje online dla ósmoklasisty

Przejdź do -

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – rekomendacja MEN

Przejdź do -

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy do samodzielnej pracy w domu.
Polecane serwisy :

Czytaj więcej o: Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – rekomendacja MEN