DOKUMENTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Karty zapisu i planowane godziny pobytu dziecka rodzic zgłasza wychowawcom świetlicy do końca pierwszego tygodnia września.

Motto świetlicy