DOKUMENTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Wypełniją rodzice/ opiekunowie prawni, którzy przesłali w czerwcu 2020 karty zgłoszenia  do świetlicy. Jest to tylko uzupełnienie brakujących danych. 

(Nie wypełniamy już karty zapisu).

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Motto świetlicy