INNOWACJE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   W naszej szkole, dzięki zaangażowaniu twórczych i kreatywnych nauczycieli, uczniowie biorą udział w licznych innowacjach pedagogicznych, których tematy, autorzy oraz objęci nimi uczestnicy przedstawieni są w poniższym zestawieniu.

Tytuł innowacji

Autor

Uczniowie objęci innowacją

Ćwiczę i liczę

Anna Biernacka

Klasy: 7a, 8a

Fabryka języka

Iwona Nadolna

Wszystkie klasy 4-8

Z książką pod rękę

Iwona Nadolna

Klasy: 4a, 4b, 6a

Promowanie działań Chóru Szkolnego oraz Koła Teatralnego za pomocą nagrań w postaci filmów.

Aleksandra Trella, Małgorzata Borkowska

Chór szkolny - uczniowie klas 4-8

Klasa 7a - koło teatralne

Liga Mistrzów - konkurs przedmiotowy z geografii i historii

Jolanta Kontna, Marcin Rywolt

Klasy: V- VIII (chętna grupa uczniów)

Wzorownik

Anna Osak, Joanna Pytlewicz

Klasy: IVa, Va, Vb, VIa, VIb

Nauka to przyszłość - program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych - być jak Ignacy. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Anna Osak

Klasy: 5 osób z VIa

Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem elektronicznych ankiet poprzez Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną Edupolis- Forms w celu opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021

Iwona Nadolna, Katarzyna Pytlik, Katarzyna Gościk, Małgorzata Konieczna, Elżbieta Tobolewska

Uczniowie i rodzice klas 4-8; nauczyciele

Matematyczny Kalendarz Adwentowy

Anna Osak

Klasy: chętne osoby z klasy 4a i 7a