OPŁATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opłaty za obiady

Od 1 stycznia 2024r. należności za obiady w szkole, wyżywienie oraz opiekę w przedszkolu są naliczane z dołu. Informacja o należności wpływa na podany przez Państwa e-mail i zawiera ona opłatę za faktycznie zjedzone przez dziecko obiady, wyżywienie i opiekę w przedszkolu. Rodzice nie obliczają sami należności, robi to intendent na podstawie ilości dni w danym miesiącu oraz sms-ów ze zgłoszeniem nieobecności.

Wysokość opłaty za obiady lub wyżywienie w danym miesiącu będzie podawana do wiadomości za pośrednictwem systemu na wskazany w deklaracji adres mailowy do 5 dnia następnego miesiąca. 

Zwolnienia z opłaty w związku z nieobecnością w szkole dokonuje się tylko na podstawie wiadomości sms na numer telefonu intendenta do godziny 8:00 danego dnia tel. 501 573 904

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka we właściwym terminie, opłata za posiłek zostanie naliczona. 

Wpłat za obiady należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły. 

Kontakt do intendenta:

pod numerem telefonu 501-573-904

adres email:w.palczynska@dobrcz.pl

Konta bankowe, na które wpłacamy należność za obiady:
67 8142 0007 0521 8468 2000 0001

Od stycznia 2024r. stawka za wyżywienie :
 - uczniowie -   7,00 zł
 - żłobek i przedszkole -  12,00 zł