OPŁATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opłaty za obiady

Od 1 stycznia 2022r. należności za obiady w szkole, wyżywienie oraz opiekę w przedszkolu są naliczane z dołu. Informacja o należności wpływa na podany przez Państwa e-mail i zawiera ona opłatę za faktycznie zjedzone przez dziecko obiady, wyżywienie i opiekę w przedszkolu. Rodzice nie obliczają sami należności, robi to intendent na podstawie ilości dni w danym miesiącu oraz sms-ów ze zgłoszeniem nieobecności.

W przypadku nieobecności dziecka  należy skontaktować się z intendentem szkolnym (wysyłając sms) w celu ustalenia odpowiedniej wysokości odliczenia.

W przypadku planowej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej, natomiast w przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt intendentowi szkoły do godziny 8:30 danego dnia – odpis dotyczy dni następnych po dniu zgłoszenia.

 

Kontakt do intendenta:

pod numerem telefonu 501-573-904

adres email: intendent.spdobrcz@dobrcz.pl

Konta bankowe, na które wpłacamy należność za obiady:
67 8142 0007 0521 8468 2000 0001