Ramowy rozkład dnia - grupa Lwiątka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

6.15-7.30

SCHODZENIE SIĘ DZIECI/ ZABAWA SWOBODNA

Dzieci dokonują wyborów dotyczących różnych zabaw oraz form nauki: zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; zabawy tematyczne, konstrukcyjne,manipulacyjne, plastyczne,ruchowe- samodzielne lub przy niewielkiej pomocy/udziale nauczyciela. Indywidualna praca z dzieckiem dostosowana do jego umiejętności/ możliwości.

7.30-8.15

AKTYWNY PORANEK. Dzieci biorą udział w zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych; zabawach powitalnych i integrujących dzieci proponowanych przez nauczyciela.

8.15-9.00

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO-HIGIENICZNE. ŚNIADANIE.

Podejmowanie przez dzieci aktywności sanitarno-higienicznych oraz porządkowych.

Czynności organizacyjne, wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Dziecko pozna wartości zdrowego odżywiania się. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego przedszkolnego.

9.00-9.30

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE-realizacja podstawy programowej. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Dzieci biorą udział w różnych zabawach/ zadaniach edukacyjnych indywidualnych i grupowych; dyskutują ze sobą, odkrywają, przeżywają, eksperymentują poprzez udział w różnych zabawach, zabawach badawczych, obserwacjach przyrodniczych, wycieczkach, a także są aktywne ruchowo.

9.30-10.15

ZABAWY W SALI/ NA PLACU PRZEDSZKOLNYM. Dzieci biorą udział w zabawach muzyczno-ruchowych, ruchowych. Dzieci podejmują zabawy w małych zespołach przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy przy stolikach, w wybranych kącikach zainteresowań). Dzieci bawią się na placu zabaw/ organizowane są spacery.

10.15-11.00

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO- HIGIENICZNE. II ŚNIADANIE.

Podejmowanie przez dzieci aktywności porządkowo-sanitarno-higienicznych.Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Dziecko pozna wartości zdrowego odżywiania się.

11.00-11.30

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM/

11.30-12.15

RELAKSACJA.

Ćwiczenia relaksacyjne; bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej.

12.15-13.00

ZABIEGI PORZĄDKOWO-HIGIENICZNE. OBIAD

Przygotowanie do obiadu, zabiegi sanitarno- higieniczne; czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Dziecko pozna wartości zdrowego odżywiania się. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

13.00-14.15

WESOŁE POPOŁUDNIE. Dzieci podejmują różne aktywności przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy stolikowe, plastyczne, konstrukcyjne, rozwijanie u dzieci zainteresowań/ zdolności). Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy na placu zabaw.

14.15-14.30

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO-HIGIENICZNE. Podejmowanie przez dzieci aktywności porządkowo- sanitarno-higienicznych.

14.30-15.00

PODWIECZOREK.

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego spożywania posiłków. Dziecko pozna wartości zdrowego odżywiania się.

15.00-17.00

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI.

Udział dzieci w różnych zabawach, grach stolikowych, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, wspólne czytanie bajek, zabawy ruchowe oraz muzyczno- ruchowe, oglądanie książeczek, zabawy ruchowe w sali8. Zabawy indywidualne lub w małych grupach w celu rozwijania zainteresowań, pasji. Porządkowanie sali przedszkolnej.