Zarys historii szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2017

Uczniowie na tle starej szkoły w Dobrczu, w miejscu gdzie teraz znajduje się budynek obecnej placówki, lata 60 XX w.

Uczniowie szkoły w Dobrczu, rok 1928

 

Franciszek Piechota - nauczyciel i kierownik szkoły w latach 20 i 30 XX w. 

 

Widok szkoły w Dobrczu , lata 30 XX wieku. 

 

 

    Początki szkoły w Dobrczu sięgają prawdopodobnie okolic roku 1819 , kiedy władze pruskie zaczęły zakładać szkoły we wszystkich większych miejscowościach.

Dużo zależało od miejscowych włościan , którzy musieli znaleźć miejsce na budynek szkolny i mieszkanie dla nauczyciela. Ponadto musieli opodatkować się na rzecz

utrzymania szkoły i nauczyciela. Opodatkowanie było gotówkowe i w naturaliach określone ilością zboża. Każdy z rolników podpisywał indywidualne zobowiązania.

Posada nauczyciela we wsi kościelnej – to znaczy posiadającej kościół – związana była z funkcją organisty. Nauczyciel-organista pełnił we wsi te podwójna funkcję.

W pierwszych latach po założeniu szkoły nauczyciele-organiści dość często zmieniali placówki. Dlatego do czasu pierwszego odnotowanego nauczyciela Dobrcza w 1833r. –

Franciszka Kuraszewskiego mogło pracować, dwóch do trzech nauczycieli. Według wykazu, w 1827 roku było 72 uczniów.


Udało się ustalić następujących nauczycieli , pracujących w Dobrczu w latach:


August Szymon Wójcik 1841-1846

Franciszek Tarnowski 1847-1853

Wincenty Szumski 1853

Fryderyk Frenzell 1853-1870

August Wichenbach 1870-1873

August Domański 1857-1894

Stanisław Zieliński 1894-1904

Paweł Arndt 1905-1917

Franciszek Piechota 1917-do 31 maja 1939 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Jego żona Franciszka prowadziła w latach 30 zajęcia z tzw. Robót kobiecych z dziewczętami. F.Piechota był prezesem Koła Chrześcijańskich Związków Polskich nauczycieli. Po przejściu na emeryturę zamieszkał na piętrze budynku szkolnego, przeznaczonego specjalnie dla nauczycieli na mieszkanie.


Po nim placówkę w Dobrczu objął nauczyciel Tobolewski.

Lecz już niedługo potem wybuchła wojna i praca polskiej placówki została przerwana.

Do zajęć w języku polskim powrócono w 1945 roku, po wyzwoleniu spod okupacji

niemieckiej. Zajęcia odbywały się wtedy w budynku w tzw. starej szkoły.

 

W 1967 r. powstał parterowy budynek, mieszczący 5 sal lekcyjnych. Od stycznia 1992 r. do czerwca 1994 r. funkcjonowało tu przedszkole, a po jego likwidacji ten tzw. pawilon przejęła znów szkoła.

W 1991 oddano do użytku nowy budynek szkoły.

W 2001 roku zakończono budowę nowoczesnej, pięknej hali sportowej.

Równocześnie w tzw. łączniku utworzono 3 nowe sale. Obecnie szkoła dysponuje 17 salami lekcyjnymi.

W 2009 r. szkoła otrzymała imię zakomitego trenera Kazimierza Górskiego.

W wyniku reformy oświaty Zespół Szkół w Dobrczu został z dniem 1 września 2017 r. przemianowany na Szkołę Podstawową w Dobrczu.

 

UCZNIOWIE

· W 1928 roku w jednoklasowej szkole uczyło się 49 dzieci.

· Po II wojnie światowej naukę w czteroklasowej szkole podstawowej rozpoczęło 90 dzieci.

· Do 1953 r. dzieci kontynuowały naukę w Zbiorczej Szkole Podstawowej w Kotomierzu.

· W roku szkolnym 1953/1954 podniesiono stopień organizacyjny szkoły w Dobrczu do siedmiu klas. Pierwszych jej absolwentów było 17. Potem liczba uczniów stale rośnie, np. w roku szkolnym 1960/1961 było ich 187. [zdjęcie 1967/1968]

· W roku szkolnym 1986/1987 utworzono po raz pierwszy dwa równoległe oddziały.

· Od 1999 r. w związku z reformą oświaty oprócz szkoły podstawowej w Dobrczu zaczęło funkcjonować gimnazjum, do którego przywożono absolwentów VI kl. ze szkół w Borównie, Strzelcach Górnych i Kozielca. W roku szkolnym 1999/2000 nowo powołany Zespół Szkół w Dobrczu uczył 58 gimnazjalistów.

· Pierwsi absolwenci ukończyli Gimnazjum w Dobrczu w roku 2002. Było ich 48.

· W 2003 r. było 49 absolwentów.

· W r. szk. 2003/2004 mury tej szkoły opuściło 72 uczniów.

· W roku szkolnym 2004/2005 naukę rozpoczęło 473 uczniów. W tym:

- oddział przedszkolny – 26

- klasy I - III – 106

- klasy IV –VI – 126