KONKURS PLASTYCZNY „Dary Jesieni”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2023

WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Dary Jesieni” dla klas 0-III
 
I. Organizator: Ewa Cysewska, Alina Murawka
II. Cele konkursu:
-rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej dziecka,
-doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik
plastycznych,
-poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
III. Warunki uczestnictwa:
1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas 0-III.
2. Każdy uczestnik może wykonać tylko 1 pracę
wg własnej koncepcji i złożyć ją do czwartku 30.11.2023r.
w sali nr 2 lub nr 104.
3.Format pracy- praca przestrzenna wykonana
z kartonu, papieru, darów jesieni itp..
4.Każda praca powinna być opatrzona metryczką:
imię, nazwisko, klasa.
5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa
powołana przez organizatorów.
6.Ocenie podlegać będzie: oryginalność,
pomysłowość, trafność ujęcia tematu konkursu.
7. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej
nastąpi 06.12.2023r.