TYDZIEŃ KOLORÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2023

20– 24 LISTOPADA 2023r.

Dobre słowa nie kosztują dużo, choć czynią wiele dobrego” Blaise Pascal

 

Realizowane priorytety:

  1. Kształtowanie nowych umiejętności w zakresie higieny cyfrowej, profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w sieci.

  2. Promowanie zasad savoir-vivre’u w szkołach i placówkach.

 

Kl. 0-3

Kl. 4-6

Kl. 7-8

 

PONIEDZIAŁEK

CZERWONY

Nasze czyny i ich skutki

 

Zajęcia profilaktyczne - Nasze czyny i ich skutki - prowadzone wychowawców.

Wychowawca decyduje na której godzinie lekcyjnej.

 

Spotkanie z prawnikiem p. Lidią Makarską:

1 lekcja- kl. kl. 4a,4b,5a i 6b s. 114- 115

2 lekcja- 5b, 6a, 8 s. 114- 115

 

Koperta nr 1–przekazana klasie pod koniec 4 lekcji – uczniowie wykonują zadanie wspólnie na przerwie w swojej klasie, po wykonaniu zadania wrzucają kopertę do skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

 

 

 

Spotkanie z prawnikiem p. Lidią Makarską:

2 lekcja kl. 8- s. 114- 115

 

 

Koperta nr 1–przekazana klasie pod koniec 4 lekcji – uczniowie wykonują zadanie wspólnie na przerwie w swojej klasie, po wykonaniu zadania wrzucają kopertę do skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

Spotkanie z kuratorem p. A. Rogowskim

5 lekcja – 7a (j. pol.)

6 lekcja- 7b( rel.)

WTOREK

BIAŁY

Zdrowie

Spotkanie dla klas 0-3 z p. Lilianą Bełkowską mgr technologii żywności i żywienia człowieka

-2 lekcja 1b/1a

-3 lekcja 2a/2b

-4 lekcja 3a/3b

-5 lekcja „0” (przed obiadem)

 

 

 

Film na temat szkodliwości papierosów, który uczniowie oglądają na początku lekcji z nauczycielem prowadzącym zajęcia

2lekcja -5a (inf.), 6b (zzw)

4 lekcja -4a (inf.), 4b (mat.), 5b (tech.), 6a (j. pol./ zzw - zamiana)

 

Koperta nr 2–przekazana klasie pod koniec 4 lekcji – uczniowie wykonują zadanie wspólnie na przerwie w swojej klasie, po wykonaniu zadania wrzucają kopertę do skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

 

Wykład : Szkodliwość nikotyny i e-papierosów

2 lekcja – kl. 7a, 7b, 8 sala 114-115

prelegentdr nauk med. Marek Jurgowiaka z Collegium Medicum (realizowany przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach projektu „Oblicza uzależnień”)

 

Warsztaty - Uzależnienia behawioralne i cyberprzemoc

3i 4 lekcja- kl. 7a

prowadzący Przemysław Gotowiec (zaj.realizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczyw ramach projektu „Oblicza uzależnień”)

 

Warsztaty - Uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości dopalaczy

3i 4 lekcja- kl. 8

prowadzaca Małgorzata Żołądkiewicz (zaj. realizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczyw ramach projektu „Oblicza uzależnień”)

 

Warsztaty - Uzależnienia behawioralne i cyberprzemoc

5-6 lekcja- kl. 7b

prowadzący Przemysław Gotowiec (zaj. realizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczyw ramach projektu „Oblicza uzależnień”)

Koperta nr 2–przekazana klasie pod koniec 4 lekcji – uczniowie wykonują zadanie wspólnie na przerwie w swojej klasie, po wykonaniu zadania wrzucają kopertę do skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

ŚRODA

NIEBIESKI

Bezpieczeństwo

 

Spotkanie z policją

1 lekcja- 1a, 1b, 2a

2 lekcja- „0”, 2b,

5 lekcja – 3a, 3b

Spotkanie z policją

3 lekcja – kl. 6a,6b sala 114-115

4 lekcja- kl. 4a,4b,5a,5b sala 114-115

Koperta nr 3 przekazana klasie pod koniec 4 lekcji – uczniowie wykonują zadanie wspólnie na przerwie w swojej klasie, po wykonaniu zadania wrzucają kopertę do skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

 

Spotkanie z policją

3 lekcja- kl. 7a, 7b, 8 sala 114-115

Koperta nr 3–przekazana klasie pod koniec 4 lekcji – uczniowie wykonują zadanie wspólnie na przerwie w swojej klasie, po wykonaniu zadania wrzucają kopertę do skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

CZWARTEK

ZIELONY

Wiem, co jem

Konkurs klasowy - Lapbook ze zdrowymi daniami- uczniowie wykonują w swoich klasach wspólną pracę. Przygotowaną i podpisaną pracę przynoszą do gabinetu pedagoga s.16.

Konkurs klasowy 4-6 „Zdrowa przystawka”- przygotowanie zdrowego posiłku z określonych produktów, które otrzymuje każda klasa.

2-3 lekcja kl. 4a,4b,5a,5b,6a,6b.

Rozstrzygniecie konkursu.

Koperta nr 4–przekazana klasie pod koniec 4 lekcji – uczniowie wykonują zadanie wspólnie na przerwie w swojej klasie, po wykonaniu zadania wrzucają kopertę do skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

Spotkanie z dietetykiem - p.Karoliną Chęś

Jelita to Twój drugi mózg”

3 lekcja (kl. 7a, 7b, 8) s. 114-115

 

Koperta nr 4–przekazana klasie pod koniec 4 lekcji – uczniowie wykonują zadanie wspólnie na przerwie w swojej klasie, po wykonaniu zadania wrzucają kopertę do skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

 

PIĄTEK

ŻÓŁTY lub RÓŻOWY

Z kulturą na Ty

 

Konkurs „Savoir vivre” 0-3

4 lekcja

Każda klasa wybiera drużynę, która będzie reprezentowała klasę (skład drużyny 5 osób, w tym wybrany kapitan, skład drużyny może ulec zmianie, decyzję podejmuje wychowawca przynajmniej dzień wcześniej).

 

Podsumowanie konkursów:

- kolory w danym dniu

- Konkurs Lapbook ze zdrowymi daniami

- Konkurs „Savoir vivre” 0-3

 

Konkurs „Savoir vivre” 4-5

3 lekcja

Każda klasa wybiera drużynę, która będzie reprezentowała klasę (skład drużyny 5 osób, w tym wybrany kapitan, skład drużyny może ulec zmianie, decyzję podejmuje wychowawca przynajmniej dzień wcześniej).

 

Podsumowanie

- kolory w danym dniu

- Konkurs z kopertami „Razem możemy więcej”

- Konkurs „Savoir vivre” 4-5

 

Konkurs „Savoir vivre” 6-8

2 lekcja

Każda klasa wybiera drużynę, która będzie reprezentowała klasę (skład drużyny 5 osób, w tym wybrany kapitan, skład drużyny może ulec zmianie, decyzję podejmuje wychowawca przynajmniej dzień wcześniej).

 

Podsumowanie

- kolory w danym dniu

- Konkurs z kopertami „Razem możemy więcej”

- Konkurs „Savoir vivre” 6-8

 

 

Konkursy w Tygodniu Kolorów:

- Konkurs klasowy dla 0-3 - Lapbook ze zdrowymi daniami- uczniowie wykonują w swoich klasach wspólną pracę. Materiały do wykonania lapbooka uczniowie mogą częściowo wykonać w domu np. mogą to być kolorowe wycinki z gazet itp. Przygotowaną i podpisaną pracę klasa przynosi w czwartek

23. 11.2023 r. do gabinetu pedagoga s.16.

Kryteria oceny: pomysłowość, zgodność z tematem, staranność, wkład pracy, terminowość oddania.

- Konkurs klasowy dla 4-6 „Zdrowa przystawka”- przygotowanie zdrowego posiłku z określonych produktów, które otrzymuje każda klasa. Uczniowie tego dnia przynoszą ze sobą: fartuszki, jednorazowe rękawiczki, deski do krojenia, miski do przygotowania, ściereczki itp.

Kryteria oceny :przystawek ocenia jury biorąc pod uwagę estetykę podania, różnorodność przygotowanych dań, nowatorskie przepisy.

- Konkurs klasowy z kopertami dla 4-6 i 7-8 „Razem możemy więcej”

Kryteria oceny: praca oddana w terminie, poprawność wykonania, staranność.

Konkurs „Savoir vivre” 0-3, 4-5, 7-8 - Każda klasa wybiera drużynę, która będzie reprezentowała klasę (skład drużyny 5 osób, w tym wybrany kapitan, skład drużyny może ulec zmianie, decyzję podejmuje wychowawca).

Kryteria oceny: zadania ocenia jury biorąc pod uwagę poprawność odpowiedzi, zaangażowanie, pomysłowość i współpracę.

Zespół ds. organizacji Tygodnia Kolorów:

Magdalena Jabłońska, Magdalena Talkowska, Oliwia Ptak, Elżbieta Tobolewska